ข้อมูลแนะนำการใช้งานสินค้าสารหล่อลื่น และการดูแลรักษารถยนต์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.chevrolet.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์บริการ

1. น้ำมันเฟืองท้ายลูกหน้า และเฟืองท้ายลูกหลัง ทั้งระบบขับเคลื่อน 2ล้อ และ 4ล้อ ศูนย์บริการแนะนำให้ใช้น้ำมันเกียร์ 75w-90 เบอร์เดียวกัน

2. น้ำมันเกียร์กระปุก ศูนย์บริการแนะนำให้ใช้น้ำมันเกียร์ Dexron III ใส่ในระบบเกียร์

3. ศูนย์บริการแนะนำให้ใช้ น้ำมันเกียร์ Dexron VI กับ ระบบเกียร์ Auto 6 Speed

4. ศูนย์บริการแนะนำให้ใช้ น้ำมันเกียร์ Dexron III กับ ระบบเกียร์ Auto 5 Speed