รุ่นรถ/Ford model : Fiesta, E20
Ford car model :
ปี/Year : 2010
ประเภทรถ/Car type : Hatchback
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : –
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 1.5 L.
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Gasoline
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : 4×2
ระบบส่งกำลัง/Ford transmission system : PowerShift
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford engine oil : Fully synthetic motor oil 100% WSS-M2C913-C, 4 L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1.X 7 FE 0W-20 SN2.X 7 FE 0W-30 SN3.X 7  5W-30 SN 4.X 5 10W-30 SM
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford gear oil : WSS-M2C200-D2 (PowerShift transmission oil), 1.5 L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : **
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford front differential oil : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford rear differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford power steering oil : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford wheel bearing grease : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford brake fluid : WSS-M6C65A2 (brake fluid), 0.66 L.
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford coolant : WSS-M97B44-D (Coolant), 4 L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A