รุ่นรถ/Ford model : Territory
Ford car model :
ปี/Year : 2012
ประเภทรถ/Car type : Medium SUV
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : –
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 2.7 L.
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Diesel
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : 4×4
ระบบส่งกำลัง/Ford transmission system : A/T
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford engine oil : Fully synthetic motor oil 100% WSS-M2C913-D, 5.95 L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1. X 7 DIESEL 5W-30 CI-4  2. X 7 DIESEL 10W-30 CI-4 3. X5 DIESEL 10W-30 CH-4 4. X 3  DIESEL 10W-30 CF-4
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford gear oil : Mercon®LV (A/T transmission fluid), 9 L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : ZIC DEXRON VI [1]
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford transfer oil 4 WD : Mercon V 1.4 L.
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : ZIC ATF MULTI [1]
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford front differential oil : WSL-M2C192-A, 0.575 L.
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 [1]
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford rear differential oil : WSL-M2C192-A, 1.9 L.
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : ***
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford power steering oil : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford wheel bearing grease : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford brake fluid : ESZ-M6C55-A (Brake fluid), 1 L.
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Ford coolant : WSS-M97B44-D (Coolant), 8 L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A