รุ่นรถ/Hyundai model : IONIQ Electric (EV)
Hyundai car model :
ปี/Year : 2018
ประเภทรถ/Car type : Sedan
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : –
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : –
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Electricity
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : –
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : Single Speed Reduction Gear
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai engine oil : –
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : –
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai gear oil : 75w-80  GL-4 = 1.4L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : ZIC GEAR FF 75w-85  GL-4 [1]
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai front differential oil : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai rear differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai power steering oil : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai wheel bearing grease : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai brake fluid : DOT 3
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Hyundai coolant : 4.0L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A