รุ่นรถ/Isuzu model : All New D-Max V-Cross
Isuzu car model :
ปี/Year : 2015
ประเภทรถ/Car type : V-Cross 2door
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : –
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 2.5 L.
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Diesel
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : 4×4
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : M/T
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu engine oil : (10W-30 CH4), 7.5 L., Not change filters 6.9 L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1. X 7 DIESEL 5W-30 CI-4  2. X 7 DIESEL 10W-30 CI-4 3. X5 DIESEL 10W-30 CH-4 4. X 3  DIESEL 10W-30 CF-4
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu gear oil : Motor oil, 5w-30, 3.0 L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 [1]
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Isuzu transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu front differential oil : 1.3L.
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 [1]
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu rear differential oil : 2.2 L.
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : **
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu power steering oil : 1 L.
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : *
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu wheel bearing grease : 0.5 Kg.
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu brake fluid : 1 L.
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu coolant : 5 L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A