รุ่นรถ/Isuzu model : All New D-Max X-Series Hi-lander
Isuzu car model :
ปี/Year : 2018
ประเภทรถ/Car type : –
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : RZ4E-TC
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 1.9 L.
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Diesel
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : 4×2
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : 6A/T
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu engine oil : 10w-30 , 7L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1. X 7 DIESEL 5W-30 CI-4  2. X 7 DIESEL 10W-30 CI-4 3. X5 DIESEL 10W-30 CH-4 4. X 3  DIESEL 10W-30 CF-4
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu gear oil : ATF 3309, 4 L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : ZIC ATF MULTI
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Isuzu transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu front differential oil : –
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu rear differential oil : 2.2 L.
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 or ZIC GEAR5 85w-140 GL5 [1]
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu power steering oil : 1 L.
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : *
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu wheel bearing grease : 0.5 Kg.
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu brake fluid : 1 L.
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Isuzu coolant : 5-8 L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A