ข้อมูลแนะนำการใช้งานสินค้าสารหล่อลื่น และการดูแลรักษารถยนต์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.suzuki.co.th

 

สรุป ข้อมูลจากการติดต่อศูนย์บริการ SUZUKI

น้ำมันเกียร์ 75w-80 GL-4 , 75w-90 GL-4 สามารถเทียบได้กับสินค้า ZIC G-FF SAE 75W-85 API GL-4

น้ำมันเกียร์ 80w-90 GL-5 สามารถเทียบได้กับสินค้า ZIC G-5 SAE 80W-90 API GL-5

น้ำมันเกียร์ CVT FLUID GREEN 2 สามารถเทียบได้กับสินค้า ZIC CVTF MULTI

น้ำมันเกียร์ ATF AW-1 สามารถเทียบได้กับสินค้า ZIC ATF DEXRON 6 , ZIC ATF MULTI

หมายเหตุ :

All data from the Suzuki Service Center website in Thailand.