รุ่นรถ/Toyota model : Hilux Revo
Toyota car model :
ปี/Year : 2017
ประเภทรถ/Car type : Standard Cab
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : 1GD-FTV
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 2.8 L.
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Diesel
ระบบขับเคลื่อน/Drive system : 4×4
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : 6M/T
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota engine oil : Motor Oil 10W-30 SM , 7.5 L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1. X 7 DIESEL 5W-30 CI-4  2. X 7 DIESEL 10W-30 CI-4 3. X5 DIESEL 10W-30 CH-4 4. X 3  DIESEL 10W-30 CF-4
น้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota gear oil : 2 – 2.5 L.
น้ำมันเกียร์ที่ซิคแนะนำ/Zic gear oil : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 [1]
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota transfer oil 4 WD : TRANSF.OIL LF 75W , 1.6 L.
น้ำมันเกียร์ทรานส์เฟอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic transfer oil 4 WD : ZIC GEAR5 80w-90 GL5 [1]
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota front differential oil : *
น้ำมันเฟืองขับหน้าของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ซิคแนะนำ/Zic front differential oil : *
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota rear differential oil : HGO 85W-90 GL-5 (LSD), 3.6L.
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : **
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota friction modifier (post addition) : –
สารเติมแต่งเพิ่มความฝืดสำหรับระบบลิมิตเต็ดสลิปที่ซิคแนะนำ/Zic friction modifier (post addition) : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota power steering oil : –
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ที่ซิคแนะนำ/Zic power steering oil : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota wheel bearing grease : –
จาระบีลูกปืนล้อที่ซิคแนะนำ/Zic wheel bearing grease : Zic wheel bearing grease
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota brake fluid : 2.0L.
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Toyota coolant : –
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A